Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Hoeveel personen zijn aan boord?

а. Bamanning ?

б. Passagiers ?

а. Crew; number ?

б. Passengers ; number ?

a. Equipage ; nombre ?

b. Passagers ; nombre ?

a. Mannschaft; Zahl ?

b. Passagiere ; Zahl ?

—— ; ï

6. Zijn personen in tusschenhavens ! achtergebleven of aan boord ge- j komen ?

Zoo ja, hoeveel en waar ?

Hoevelen van hen behoorden tot I de bemanning ?

Hoevelen tot de passagiers ? a. Number of crew left in intermediate ports, and where ? t b. Number of crew shipped in intermediate ports, and where ?

- c. Number of passengers disem. barked in in ter media te ports, and I where ?

d. Number of passengers embar- | ked in intermediate ports, and | where ?

a. Nombre de personnes de 1’équipage restées en escale et en | quels ports ?

b. Nombre de personnes de 1’équipage abordées en escale et en | quels ports ?

c. Nombre de passagers désembar- | quées en escale et en quels ports ? I

d. Nombre de passagers embar- j quées en escale et en quels ports ?

а. Zahl der Mannschaft in Ein- | laufhafen zurückgeblieben und wo ?

б. Zahl der Mannschaft an Bord I genommen in Einlaufhafen und wo ?

c. Zahl der Passagiere in Einlauf- j hafen von Bord gegangen und wo?

d. Zahl der Passagiere in Ein- I

laufhafen an Bord gekommen und { wo ? |

7. Welke is de volgende plaats van I bestemming van het schip ?

Next port ?

Port suivante ?

Nachster Hafen ?

8. Waren er zieken aan boord gedurende de reis ?

Zoo ja, hoe vele ?

Welke waren de verschijnselen der ziekte ?

а. Had you sicks on board during journey ?

б. How many cases ?

Sluiten