Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ondergeteekende :

geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid ;

Geneeskundige, ingevolge het bepaalde bij artikel 7 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 Maart 1922 (Staatsblad n°. 135), met het gezondheidsonderzoek belast, verklaart op bovenstaande vragen de daarnevens gestelde antwoorden te hebben ontvangen.

, den 19

Opmerkingen van hem, die het gezondheidsonderzoek heeft verricht. 1

1 N.B. Hieronder o.m. te vermelden alle waargenomen afwijkingen van de hierboven vermelde antwoorden.

Model III. (Advies aan den Burgemeester.)

ADVIES, bedoeld in artikel 9 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35) laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 24 Maart 1922 (Staatsblad n°. 135) en in artikel 8 van het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad n°. 276) aan den Burgemeester

der gemeente omtrent

de in het belang der Volksgezondheid te

nemen maatregelen, waaraan het

schip, genaamd zijne

lading en zijne opvarenden dienen te worden onderworpen.

De ondergeteekende, , ge¬

neeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid,

Geneeskundige, aangewezen voor het gezondheidsonderzoek van üit zee aankomende schepen verklaart:

heden, den - ' ' " ’ 19 aan een

gezondheidsonderzoek, bedoeld in de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 Maart 1922 (Staatsblad ri°. 135), te hebben onderworpen,

het schip, genaamd ;

varende onder ' vlag ; den

in de haven

19 aangekomen — van

op de reede

Gezagvoerder:

Sluiten