Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geneeskundige

Vertegenwoordiger hier te lande van den

eigenaar ~ ' ;

Haven van afvaart •

Aangedane tusschenhavens

Volgende haven van bestemming :

Sterkte der bemanning - ■ ~ •

Aantal passagiers

‘Lading r '

Haven, waar drink- of ballastwater is ingenomen ; ....

Maatregelen bedoeld in artikel 6 van het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 {Staatsblad n°. 276) gedurende de reis aan boord van den door de Koningin aangewezen geneeskundige genomen:

Maatregelen bedoeld in artikel 12 van het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 {Staatsblad n°. 276) gedurende de reis aan boord door den scheepsgeneeskundige genomen:

Maatregelen bedoeld in artikel 9 van het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 {Staatsblad n°. 276), waaraan het schip vóór zijn aankomst onderworpen is geweest in de haven van

Bij het gezondheidsonderzoek is aan ondergeteekende het volgende gebleken:

Op grond van het bovenstaande adviseert ondergeteekende. gelet op de wet van 28 Maart 1877 {Stbl. n°. 35), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 Maart 1922 {Staatsblad n°. 135), en op het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 {Staatsblad n°. 276), den Burgemeester der gemeente ... tot het toepassen

van de volgende maatregelen:

het schip, zijne lading en zijne opvarenden onmiddellijk tot het vrije verkeer toe te laten.

Gegeven den ’-L.:.::}..'' IQ .1. te

Inspecteur

De • voornoemd :

Geneeskundige

N.B. Aan dit advies wordt een afschrift gehecht van de aan den gezagvoerder of den

Sluiten