Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opgave van de door den quarantaine-arts

te in het kwartaal

van 19 onderzochte schepen.

(Deze opgave behoort, ingevolge artikel 9 van de instructie voor den geneeskundige, belast met het gezondheidsonderzoek, aan den inspecteur gezonden te worden vóór den lOden der maanden April, Juli, October en Januari. Zijn in het kwartaal, waarover de opgave loopt, geen schepen onderzocht, dan dient boven de handteekening het woord „geene” geplaatst te worden.)

^ ë'tf S ®r3 d

Ph g # o Oja'd g

i 2 18,

TT o 40 tö 40 B-P^i h

ü . ” fif-g*. .3*2 f 2 S

O'S g I ■§

? 1 .2 „aS "1 |^S || S

o ® 0 '—'5 £ 9 .p o o c §2

8*0 £ © C ^ o © 'f5 k ® 9 o

!§ > £**4

fl 1 1^1 ofgljs

3 “ f-t © M cl °Q S ® K

Z g * f dj s B® §2

_ - ! 0Ü3HS m bJqܧ

Datum: Handteekening:

’s-Gravenhage, 1 September 1933.

Voor den Minister,

De Secretaris-Generaal, H. Schol Jr., l.-S.-O.

BESCHIKKING van den Minister van Sociale Zaken dd. 1 September 1933, N°. 1543 H. Afd. Volksgezondheid (Ned. Stel. 1933, n°. 171), tot vaststelling van de regelen, bedoeld in art. 16 van het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933, S. 276 (Regelen voor ontsmetting van schepen en goederen),

De Minister van Sociale Zaken;

Gelet op artikel 16, lid 1, van het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad n°. 276); Heeft goedgevonden:

de regelen, volgens welke de toepassing van maatregelen van ontsmetting, met inbegrip van

Sluiten