Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en in goed gesloten flesschen worden bewaard buiten invloed van het licht;

7°. formaldehyde;

8°. zwaveligzuurgas;

9°. petroleum;

10°. heete lucht boven 70° C.;

11°. 10 pet. zeepwater, te verkrijgen door 100 gram zachte zeep met een vetzuurgehalte van ten minste 38 pet. op te lossen in een liter warm water;

12°. cyaanwaterstofgas of cyaanverbindingen, in zoover deze laatste in staat zijn ratten en muizen, alsmede insecten en hunne eieren te dooden.

B. WIJZE VAN ONTSMETTING.

§ 1. Voorschriften omtrent het ontsmetten van besmette of van besmetting verdachte voorwerpen.

Het vervoer van besmette of van besmetting verdachte voorwerpen, die niet in de woning of op het erf kunnen worden ontsmet of verbrand, naar de plaats van ontsmetting of verbranding moet geschieden in met sublimaatoplossing of met gelijke hoeveelheid water verdund kresolzeepwater gedrenkte zakken, die in waterdichte kisten gepakt worden, welke daarna goed worden gesloten.

Kleedingstukken, beddegoed, bedden, matrassen, tapijten en alles van dien aard, wat met den lijder in aanraking of in diens naaste omgeving is geweest of door hem tijdens de ziekte is gebruikt, worden zoo mogelijk door verzadigden stoom op atmosferischen druk of daarboven ontsmet.

Voorwerpen, die zonder nadeel kookhitte kunnen verdragen, zooals linnen, katoen, eeten drinkgereedschap, enz., kunnen ook in een van een deksel voorzienen pot in eene ruime hoeveelheid eener oplossing van 2 deelen soda in 100 deelen water ondergedompeld en gedurende ten minste een kwartier worden gekookt. Ook kunnen deze voorwerpen gedurende ten minste 2 uren in kresolzeepwater, met gelijke hoeveelheid gewoon water verdund, worden ondergedompeld en daarna gewasschen.

Lijf- en bedgoederen en andere voorwerpen, die kennelijk met uitscheidingen van den lijder

Sluiten