Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn bevuild, mogen niet vooraf worden gespoeld.

Voorwerpen, welke sehade zouden lijden of wel geheel bedorven zouden worden door den waterdamp in een ontsmettingsoven of door koken, zooals pelswaren, lederwerk, ingebonden boeken, sommige kleedingstukken, enz., kunnen behandeld worden bij voorkeur in een bepaaldelijk daartoe aangewezen toestel, waarvan het model door den inspecteur is goedgekeurd, door ze overvloedig met eene oplossing van formaldehyde te bestuiven (door middel van een spray-apparaat) en daarna flink te borstelen.

Voorwerpen, die gewasschen kunnen worden en bepaaldelijk die, welke kookhitte niet verdragen, zooals voorwerpen van wol, flanel, caoutchouc, kunnen ook gedurende ten minste 2 uren in kresolzeepwater, met de gelijke hoeveelheid gewoon water verdund, worden gedompeld, daarna gewasschen en gedroogd.

Meubelen, huisraad, springveer-matrassen en dergelijke voorwerpen worden, voor zooveel noodig, met sublimaatoplossing terdege af gewasschen en vervolgens met lappen nauwkeurig afgewreven, welke lappen daarna worden verbrand. Voorwerpen, die voor behandeling met sublimaat niet vatbaar zijn, zooals voorwerpen van metaal, worden met kresolzeepwater behandeld.

§ 2. Voorschriften met betrekking tot lijken.

1. Het vervoer van lijken van personen, overleden aan eene der ziekten, genoemd in artikel 2 van de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), moet geschieden in eene kist, waarvan de bodem bedekt is met eene ten minste 5 cm dikke laag houtzaagsel, turfmolm of tuinaarde.

2. In deze kist moet het lijk zoo spoedig mogelijk na het overlijden, in eene met sublimaatoplossing gedrenkt laken gehuld, zijn gelegd. De kist moet, nadat het lijk daarin geplaatst is, gesloten zijn geworden en gesloten gebleven ziin.

Sluiten