Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschikken van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 23 Februari 1935 (Ned. Stct. n°. 39) in verband met de bescherming van leerlingen tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten van personeel van onderwijsinrichtingen.

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;

Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 6, eerste en tweede lid, van het Koninklijk besluit van 15 Januari 1935, Staatsblad n°. 14;

Heeft goedgevonden:

vast te stellen de bij deze beschikking behoorende modellen, nanelijk:

1. model A, volgens hetwelk de verklaring, bedoeld in artikel 2, eerste lid, der wet van 7 December 1934, Staatsblad n°. 642, moet worden ingericht;

2. model B, volgens hetwelk de voorwaardelijke verklaring, bedoeld in artikel 3, tweede lid, der wet van 7 December 1934, Staatsblad n°. 642, moet worden ingericht;

3. model C, volgens hetwelk moet worden ingericht de opgave, waarin de arts, die het voor de afgifte van de verklaring, bedoeld in artikel 2, eerste lid, der wet van 7 December 1934, Staatsblad n°. 642, noodige onderzoek heeft verricht, van de gevallen, waarin op grond van het onderzoek een voorwaardelijke verklaring is uitgereikt, kennis geeft aan den Geneeskundig Inspecteur van de "Volksgezondheid ;

4. model D, volgens hetwelk moet worden ingericht de opgave, waarin de arts, die het voor de afgifte van de verklaring, bedoeld in artikel 2, eerste lid, der wet van 7 December 1934, Staatsblad n°. 642, noodige onderzoek heeft verricht, van de gevallen, waarin op grond van het onderzoek de verklaring niet kan worden gegeven, kennis geeft aan den Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid.

Deze beschikking met de bij behoorende modellen zal worden geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant.

’s-Gravenhage, 23 Februari 1935.

Mabchant.

Sluiten