Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van deze sanitaire maatregelen moeten diegene, welke op het luchtvaartterrein toepasselijk zijn, samengaan met de politie- en douanewerkzaamheden, zoodanig dat het luchtvaartuig zoo kort mogelijk wordt opgehouden.

Art. 17. De luchtvaartuigen zullen, behalve in de gevallen, waarin dit Verdrag uitdrukkelijk voorziet, zijn ontheven van sanitaire gezondheidsformaliteiten, zoowel op de luchtvaartterreinen, die zij aandoen, als op het luchtvaartterrein van bestemming.

DERDE DEEL.

Gezondheidsmaatregelen toe te passen

INGEVAL VAN BEPAALDE ZIEKTEN.

Art. 18. De ziekten, bedoeld in dit Deel van het Verdrag, die onderworpen zullen zijn aan de daarin aangeduide bepalingen, zijn: pest, cholera, gele koorts, vlektyphus en pokken.

Art. 19. Voor. de toepassing van dit Verdrag wordt het incubatie tijdperk berekend op: zes dagen in geval van pest; vijf dagen in geval van cholera; zes dagen in geval van gele koorts; twaalf dagen in geval van vlektyphus, en veertien dagen in geval van pokken.

Art. 20. De hoofdgezondheidsadministraties brengen aan de luchtvaartterreinen met gezondheidsdienst en aan de goedgekeurde luchtvaartterreinen van hare onderscheidene landen alle inlichtingen over, die vervat zijn in de epidemiologische kennisgevingen en mededeelingen, welke van het Internationaal Gezondheidsbureau (en van de gewestelijke Bureaux, waarmede het tot dit doel overeenkomsten heeft gesloten) worden ontvangen ter uitvoering van de bepalingen van het Internationaal Sanitair Verdrag van 21 Juni 1926, en welke van dien aard zijn, dat zij invloed zouden kunnen hebben op het op die luchtvaartterreinen uit te oefenen sanitaire toezicht.

Art. 21. De maatregelen, zooals zij in dit Deel van het Verdrag zijn voorzien, moeten worden opgevat als een maximum, binnen de grenzen waarvan de Hooge Verdragsluitende

Sluiten