Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Partijen de behandeling van luchtvaartuigen kunnen regelen.

Ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen is bevoegd te beslissen of, binnen de perken van dit Verdrag, maatregelen ten opzichte van herkomst uit een vreemden kring of een vreemd luchtvaartterrein worden toegepast.

Te dien opzichte zal zoo ruim mogelijk rekening worden gehouden met de ontvangen inlichtingen en de vroeger togepaste maatregelen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 54 hieronder.

Art. 22. Voor de toepassing der bepalingen van dit Deel wordt een kring als aangetast beschouwd, wanneer hij als zoodanig is bestempeld in de bewoordingen van het Internationaal Sanitair Verdrag van 21 Juni 1926 1.

‘HOOFDSTUK I.

Maatregelen toepasselijk in geval van pest, cholera, vlektyphus en pokken.

Afdeeling I.

Maatregelen bij het vertrek.

Art. 23. De maatregelen, toe te passen bij vertrek van een lucht vaar tuig uit een kring, die door een der in dit Hoofdstuk bedoelde ziekten aangetast is, zijn de volgende :

1°. Grondige reiniging van het luchtvaartuig, en vooral van de deelen, die kunnen blootstaan aan besmetting;

2°. Geneeskundig onderzoek van de reizigers en de bemanning;

3°. Het afzonderen van ieder persoon, die verschijnselen van een der bedoelde ziekten

1 Volgens de bewoordingen van artikel 10 en artikel 11, eerste zinsnede van het Internationaal Sanitair Verdrag van 21 Juni 1926, is een kring „aangetast” met een der bedoelde zièkten, wanneer er sprake is : bij pest en gele koorts, van een eerste erkend niet geïmporteerd geval; bij cholera, van gevallen die een „haard” vormen, dat wil zeggen wanneer de verschijning van nieuwe gevallen buiten de omgeving der eerste gevallen bewijst, dat men er niet in is geslaagd de uitbreiding van de ziekte te beperken, daar waar zij zich bij haar eerste optreden heeft geopenbaard; bij vlektyphus en pokken, van het zich openbaren der ziekte in epidemischen vorm.

Sluiten