Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertoont, alsmede van de personen uit de omgeving der zieken, die zich in zoodanigen toestand bevinden, dat zij de ziekte kunnen overbrengen;

4°. Onderzoek van de goederen, die de personen bij zich hebben en die slechts mogen worden toegelaten als zij in voldoend zindelijken toestand verkeeren;

5°. In geval van pest, ontratting, indien er reden is om te veronderstellen, dat er ratten aan boord zijn;

6°. In geval van vlektyphus, verdelging van insecten, beperkt tot de personen die, ingevolge het geneeskundig onderzoek, beschouwd kunnen worden in staat te zijn besmetting over te brengen, en tot hun reisgoed.

De scheepspapieren moeten worden voorzien van de aanteekeningen overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.

Afdeeling II.

Maatregelen bij aankomst.

Art. 24. De luchtvaartuigen mogen op alle goedgekeurde luchtvaartterreinen landen, zelfs als zij komen uit een kring, die aangetast is door een der ziekten waarop het eerste Hoofdstuk van toepassing is. Ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen zal evenwel bevoegd zijn, indien de epidemiologische omstandigheden het vorderen, aan lucht vaartuigen, die uit bepaalde kringen afkomstig zijn, de verplichting op te leggen te landen op bepaalde luchtvaartterreinen met gezondheidsdienst of op goedgekeurde luchtvaartterreinen; daarbij zal rekening moeten worden gehouden met de geografische ligging van deze luchtvaartterreinen en met de door de luchtvaartuigen gevolgde trajecten, zoo, dat de luchtvaart niet belemmerd wordt.

De eenige maatregelen, die eventueel op goedgekeurde luchtvaartterreinen, welke niet tegelijkertijd luchtvaartterreinen met gezondheidsdienst zijn, toegepast kunnen worden, zijn geneeskundig onderzoek van de bemanning en van de reizigers, ontscheping en afzondering van de zieken. De reizigers en de bemanning mogen de grenslijnen, die door het gezag op het luchtvaartterrein zijn vastgesteld,

Sluiten