Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen wijzigingen van bet verdrag bindend zijn voor de Regeering der Vereenigde Staten van Amerika of voor een gebied, dat aan hare rechtsmacht onderworpen is, tenzij zoodanige wijzigingen aangenomen zijn door de Regeering der Vereenigde Staten van Amerika.

2. De Regeering der Vereenigde Staten van Amerika behoudt zich het recht voor te beslissen of, uit het oogpunt der toe te passen maatregelen bezien, een vreemde kring als besmet moet worden beschouwd en te bepalen, welke maatregelen onder bijzondere omstandigheden zullen worden toegepast op vliegtuigen en personen, komende op een luchtvaartterrein van de Vereenigde Staten van Amerika of van een gebied, dat aan hunne rechtsmacht onderworpen is. Grenville T. Emmet.

Voor Australië:

Bij de onderteekening van dit verdrag voor het Gemeenebest van Australië verklaar ik, dat mijn onderteekening onderworpen is aan het volgende voorbehoud:

„Zijner Majesteits Regeering in het Gemeenebest van Australië behoudt zich het recht voor slechts die verklaringen te aanvaarden, welke onderteekend zijn door een erkend ambtenaar van den Openbaren Gezondheidsdienst van het betrokken land, en waarvan de tekst het ambt vermeldt, bekleed door den persoon, die de verklaringen onderteekent, indien de omstandigheden zoodanig blijken te zijn, dat verklaringen, af gegeven onder de voorwaarden, nedergelegd in artikel 32 van het verdrag, niet alle noodzakelijke waarborgen verschaffen.’’

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 65, verklaar ik voorts, dat de aanvaarding van het verdrag niet bindend is voor de gebieden van Papoea en het eiland Norfolk of de mandaatgebieden Nieuw-Guinea en Nauru.

Hubert Montgomery. Voor Oostenrijk : Georg Alexich.

Voor België : Ch. Maskens.

Voor Egypte : Hafez Afifi.

Voor Spanje: J. Gómez Ocerin.

Voor Frankrijk: Vitrolles.

Voor Marokko: Vitrolles.

Voor Tunis: Vitrolles.

Voor Syrië: Vitrolles.

Voor Libanon: Vitrolles.

Sluiten