Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toetredingen.

BOLIVIA (3 April 1935).

BRAZILIË (3 April 1935).

a. Met betrekking tot artikel 61 zullen de wijzigingen van het verdrag, welke de strekking hebben de Regeering van de Vereenigde Staten van Brazilië te binden, vooraf door de Braziliaansche Regeering moeten zijn aangenomen.

ft. De Regeering der Vereenigde Staten van Brazilië behoudt zich het recht voor te beslissen of uit het oogpunt der toe te passen maatregelen bezien, een vreemde kring als besmet moet worden beschouwd en te bepalen, welke maatregelen onder bijzondere omstandigheden zullen worden toegepast op vliegtuigen en personen, komende op een luchtvaartterrein van de Vereenigde Staten van Brazilië.

IRAK (3 April 1935).

De Regeering van Irak behoudt zioh het recht voor slechts die verklaringen te aanvaarden, welke onderteekend zijn door een erkend ambtenaar van den Openbaren Gezondheidsdienst van het betrokken land, en waarvan de tekst het ambt vermeldt, bekleed door den persoon, die de verklaring onderteekent, indien de omstandigheden zoodanig blijken te zijn, dat verklaringen afgegeven onder de voorwaarden, nedergelegd in artikel 32 van het verdrag, niet alle noodzakelijke waarborgen verschaffen.

SOEDAN (3 April 1935).

Toe.jxis.ielijkverklaringen.

GROOT-BRITANNlE voor de volgende Britsche gebiedsdeelen:

Zuid-Rhodesië, Bahama-eilanden, Barbados, Bermuda-eilanden, Britsoh Guyana, Britsch Honduras, Cyprus, de Falkland-eilanden en onderhoorigheden, Goudkust (a. Kolonie, 6. Ashanti, c Noordelijke gebieden, d. Togoland onder Britsch mandaat), Hong Kong, Kenya (Kolonie en Protectoraat), Benedenwindsche eilanden (Antigua, Dominica, Montserrat, St. Christopher en Nevis, Maagdeneilanden), Maleische Staten: o. Gefedereerde Maleische Sta-

Sluiten