Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan dén Baad van State.

’s-Gravenhage, den 14den September 1935.

WILHELMINA.

De Minister van Sociale Zaken, M. Slingenberg.

(Uitgeg. 8 Oct. 1935.)

GEZONDHEIDSPAS.

(Wapen der Gemeente. 1

De ondergeteekende, burgemeester van

gelet op de artikelen 1, 10 en 11 van

het Internationaal Sanitair Verdrag, gesloten te Parijs op 21 Juni 1926,

verklaart:

dat gedurende het verblijf in de haven van

—— van het ..... ... ...

schip* genaamd .., varende

onder < iLI vlag, gezagvoerder'

in die haven geen gevallen van

pest, cholera of gele koorts voorkwamen en er geen epidemie van vlektyphus of pokken bestond.

De burgemeester van |£L

PATENTE DE SANTÉ.

(Wapen der Gemeente.)

Le soussigné, bourgmestre de

en vertu des articles 1,10 et 11 de la Convention Sanitaire Internationale de Paris du 21 juin 1926,

cert^fie :

que pendant la station dans le port de :

du bateau , nommé

battant pavillon ... capitaine .....

il ne s’est produit dans ce poit aucun cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune et qu’il n’y existait pas une épidémie de typhus exanthématique ou de variole.

Le bourgmestre de

GESUNDHEITSSCHEIN.

(Wapen der Gemeente.)

Der Unterzeichnete, Bürgermeister von

—... verwiesen auf die Artikel 1, 10

Sluiten