Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit advies zal worden gegeven. Zoo noodig, roept hij de hulp der politie in. In geval van beroep blijft, hangende de beslissing van den Minister, het luchtvaartuig afgezonderd.

2. De Burgemeester kan, op voorstel van dengene die het gezondheidsonderzoek doet, bepalen, dat de gezagvoerder zich met het luchtvaartuig zal begeven naar een door hem aangegeven in Nederland gelegen luchtvaartterrein, opdat aldaar de in artikel 11 bedoelde maatregelen kunnen worden toegepast.

11. Bij algemeenen maatregel van bestuur worden voorgeschreven de maatregelen, waaraan het luchtvaartuig, dat bij aankomst of vertrek een gezondheidsonderzoek moet ondergaan, alsmede de bemanning en de reizigers, alsook de voorwerpen, goederen of waren, ook in postpakketten, worden of kunnen worden onderworpen.1 11

12. Bij of krachtens algemeenen maatregel van bestuur wordt vastgesteld de vorm der aan de belanghebbenden door den Burgemeester van de gemeente, waar de maatregelen worden genomen, af te geven verklaringen betreffende de toegepaste maatregelen.1

13. Bij of krachtens algemeenen maatregel van bestuur wordt bepaald op welke luchtvaartterreinen het gezondheidsonderzoek en de in artikel 11 bedoelde maatregelen worden toegepast.

14. Door Ons kan, met afwijking voor zoover noodig van het bepaalde bij artikel 8, onder nader te stellen voorwaarden, in overleg met het bestuur eener gemeente, worden bepaald, dat het gezondheidsonderzoek en de maatregelen, bedoeld in artikel 11, worden toegepast door die gemeente.

15. De kosten van het gezondheidsonderzoek en van de ingevolge artikel 11 genomen maatregelen komen ten laste van het Rijk, voorzoover zij niet door belanghebbenden kunnen worden vergoed. Wij behouden Ons vooi bij algemeenen maatregel van bestuur nadere voorschriften te geven voor de vaststelling van die vergoeding en de invordering daarvan. Bij toepassing van artikel 14 worden de kosten, volgens door Ons te stellen regelen, aan de daarbij betrokken gemeente vergoed.

1 Zie het op blz. 284 opgenomen besluit van

11 Februari 1936, S. 840.

Sluiten