Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deel van den geneeskundige, met het gezondheidsonderzoek belast, als besmet worden beschouwd, worden gezuiverd van insecten en, indien er aanleiding toe is, ontsmet;

5°. de verdachte gedeelten van het luchtvaartuig kunnen gezuiverd worden van insecten;

6°. in buitengewone gevallen kan ontratting worden toegepast, indien er reden is om de aanwezigheid van ratten aan boord te veronderstellen en bij het vertrek geen ontratting heeft plaats gehad.

Van maatregelen tegen cholera.

16. Luchtvaartuigen, afkomstig uit een met cholera besmetten kring, doch aan boord waarvan zich geen ziektegeval heeft voorgedaan, waarbij zich klinische verschijnselen van cholera hebben vertoond, worden aan de volgende maatregelen onderworpen:

1°. geneeskundig onderzoek van de bemanning en de reizigers;

2°. de bemanning en de reizigers kunnen onderworpen worden aan een toezicht voor een tijdruimte van niet meer dan vijf dagen, te rekenen van den dag, waarop het lucht vaartuig den besmetten kring heeft verlaten.

17. Luchtvaartuigen aan boord waarvan zich een ziektegeval heeft voorgedaan, waarbij zich klinische verschijnselen van cholera hebben vertoond, worden aan de volgende maatregelen onderworpen:

1°. geneeskundig onderzoek van de bemanning en de reizigers;

2°. iedere zieke wordt onverwijld ontscheept en afgezonderd;

3°. de bemanning en de reizigers worden onderworpen aan toezicht voor een tijdsverloop, dat vijf dagen, te rekenen van het tijdstip van aankomst van het luchtvaartuig, niet te boven gaat;

4°. de gebruiksvoorwerpen, het linnengoed en alle overige voorwerpen, die, naar het oordeel van den geneeskundige, met het gezondheidsonderzoek belast, als besmet worden beschouwd, worden ontsmet;

5°. de gedeelten van het luchtvaartuig, waarin de zieken verblijf hebben gehouden of die vermoed worden besmet te zijn, worden ontsmet;

Sluiten