Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. de gebruiksvoorwerpen, het linnengoed en alle overige voorwerpen, die, naar het oordeel van den geneeskundige met het gezondheidsonderzoek belast, als besmet worden beschouwd, worden gezuiverd van insecten ;

5°. de gedeelten van het lucht vaar tuig, waar de vlektyphuslijder zijn verblijf heeft gehad en die, naar de meening van den geneeskundige met het gezondheidsonderzoek belast, als besmet worden beschouwd, worden gezuiverd van insecten.

Van maatregelen tegen pokken.

21. Lucht vaartuigen, afkomstig uit een met pokken besmetten kring, doch aan boord waarvan zich geen ziektegeval heeft voorgedaan, worden, wanneer de reizigers en (of) de bemanning minder dan veertien dagen geleden een kring, waarin de pokken epidemisch zijn, hebben verlaten, aan de volgende maatregelen onderworpen :

1°. geneeskundig onderzoek van de bemanning en de reizigers ;

2°. de bemanning en de reizigers kunnen, wanneer zij naar de meening van den geneeskundige, met het gezondheidsonderzoek belast, niet voldoende tegen de ziekte zijn gevrijwaard, worden onderworpen, hetzij aan toezicht, hetzij aan inenting al of niet gevolgd door toezicht; dit toezicht mag een tijdsduur van veertien dagen, te rekenen van den dag van aankomst van het lucht vaar tuig, niet overschrijden.

22. 1. Luchtvaartuigen aan boord waarvan zich een geval van pokken voordoet worden aan de volgende maatregelen onderworpen :

1°. geneeskundig onderzoek van de bemanning en de reizigers;

2°. iedere zieke wordt onverwijld ontscheept en afgezonderd;

3°. de bemanning en de reizigers, die aanleiding geven tot het vermoeden, dat zij aan besmetting blootgesteld zijn geweest en die naar de meening van den geneeskundige, met het gezondheidsonderzoek belast, niet voldoende tegen de ziekte zijn gevrijwaard, kunnen worden onderworpen hetzij aan inenting, hetzij aan toezicht, hetzij aan inenting al of niet gevolgd door toezicht; dit toezicht mag een tijdsduur van veertien dagen, te rekenen van den

Sluiten