Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag van aankomst van het lucht vaartuig, niet overschrijden;

4°. de gebruiksvoorwerpen, het linnengoed en de overige voorwerpen, die, naar het oordeel van den geneeskundige, met het gezondheidsonderzoek belast, beschouwd worden als kort geleden besmet te zijn, worden ontsmet;

5°. de gedeelten van het luchtvaartuig, waarin de poklijder zijn verblijf heeft gehad, of die, naar het oordeel van den geneeskundige, met het onderzoek belast, als besmet worden beschouwd, worden ontsmet.

2. Als tegen de ziekte gevrijwaard, in den zin van dit artikel, worden beschouwd personen:

а. die kunnen bewijzen, dat zij vroeger een aanval van de ziekte gehad hebben of, minder dan drie jaar en meer dan twaalf dagen geleden, ingeënt zijn;

б. die piaatselijke kenteekenen van vroegreactie na de inenting vertoonen, welke van een voldoende beveiliging tegen de ziekte getuigen. Wanneer die kenteekenen niet bestaan, moet het bewijs worden geleverd door een geschreven geneeskundige verklaring gelegaliseerd op de wijze als bepaald in artikel 18.

Van maatregelen tegen gele koorts.

23. Lucht vaartuigen, afkomstig uit een met gele koorts besmetten kring, worden aan de volgende maatregelen onderworpen :

1°. geneeskundig onderzoek van de bemanning en de reizigers;

2°. onderzoek van het luchtvaartuig en zijn lading naar de aanwezigheid van muskieten; zoo noodig geschiedt verdelging der muskieten.

B. Bij vertrek.

24. Bij vertrek van een luchtvaartuig uit een m.et een der ziekten aangewezen bij of krachtens artikel 4 van de wet besmetten kring worden, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 9, derde lid, 12 en 13, de volgende maatregelen genomen :

1°. geneeskundig onderzoek van de bemanning en de reizigers;

2°. het afzonderen van ieder persoon, die verschijnselen van een der bedoelde ziekten vertoont, alsmede van de personen uit de omgeving der zieken, die zich in zoodanigen toestand

Sluiten