Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 8. Slotbepalingen.

26. De personen, op wie de in dit besluit aangewezen maatregelen van toepassing zijn, zijn verplicht zich aan die maatregelen te onderwerpen.

27. Dit besluit treedt in werking op een nader door Ons te bepalen dag.

Onze Ministers van Sociale Zaken en van Waterstaat zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Baad van State.

Igls, den llden Februari 1936.

WILHELMINA.

De Minister van Sociale Zaken,

M. Slingenberg.

De Minister van Waterstaat,

VAN Lidth de Jejjdk.

(Uitgeg. 10 Maart 1936.)

Model I. (Vragenlijst.)

VRAGEN, ingevolge het bepaalde bij artikel 6 van het Koninklijk besluit van 11 Februari 1936 (Staatsblad n°. 840) te stellen door den Inspecteur of den met het gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige aan den gezagvoerder van het luchtvaartuig, da een gezondheidsonderzoek moet ondergaan.

1. Hoe is uw naam en voornaam ? Name of the commander ?

Nom du commandant ?

Name des Kommandanten ?

2. Welke zijn de- nationaliteits- en inschrijvingskenmerken van het luchtvaartuig ?

Nationality and registration Marks of the aircraft T

Marqué de nationalité et d’immatriculation de 1’aéronef ï Hohheits- und Eintragungszeichen des Flugzeugs t

3. Waar is Uw reis begonnen en op welke andere luchtvaartterreinen hebt gij een tusschenlanding gedaan ?

Aerodrome of departure ? Intermediate aerodrome ? Aérodrome de départ ?

Aérodrome d’escale ? Abfahrtsflughafen ? Einlauffiughafen ?

Sluiten