Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

measures in intermediate aerodromes ?

In which aerodrome ?

Which were the measures ? Est-ce-que votre aéronef a été 1’objet de mesures sanitaires appliquées en aérodrome d’escale ? Dans quels aérodromes? Et quelles étaient les mesures ?

Ist das Flugzeug in Einlaufflughafen an Gesundheitsmassregeln unterworfen gewesen ?

Wo ? Und welche waren die Massregeln ?

12. Verdere bijzonderheden.

General remarks.

Observations générales.

Allgemeine Bemerkungen.

Bovenstaande vragen naar waarheid beantwoord den 19 , te

Present declaration done to the best of my

knowledge at

La déclaration ci-dessus faite sincèrement

et conforme la vérité le è>

Obiges nach bestem Wissen bescheinigt

den zu

De Gezagvoerder.

The Commander.

Le Commandant.

Der Kommandant.

De ondergeteekende

geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid.

Geneeskundige, ingevolge het bepaalde bij artikel 7 der wet van 26 October 1935, Staatsblad n°. 626, met het gezondheidsonderzoek belast, verklaart op bovenstaande vragen de daarnevens gestelde antwoorden te hebben ontvangen.

den 19

Opmerkingen van hem, die het gezondheidsonderzoek heeft verricht.1

1 N.B. Hieronder o.m. te vermelden alle waargenomen afwijkingen van de hierboven vermelde antwoorden.

Sluiten