Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model II. (Advies aan den burgemeester.)

ADVIES, bedoeld in artikel 8 van het Koninklijk besluit van 11 Februari 1936 (Staatsblad n°. 840) aan den burgemeester der

gemeente omtrent de in

het belang der volksgezondheid te nemen maatregelen, welke het luchtvaartuig, gemerkt , van

■nationaliteit, zijne lading en zijn inzittenden ■dienen te ondergaan.

De ondergeteekende 9

■geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid ;

geneeskundige, aangewezen voor het onderzoek van lucht vaar tuigen, die een gezondheidsonderzoek moeten ondergaan, verklaart: heden, den 19 aan een ge¬

zondheidsonderzoek, bedoeld in de wet van

— te hebben

• onderworpen het luchtvaartuig, gemerkt ,

van nationaliteit, den

19 aangekomen op het luchtvaartterrein

van

Gezagvoerder : '

luchtvaartterrein van vertrek

aangedane luchtvaartterreinen van tusschen-

landing . ,

aantal leden der bemanning

getal reizigers , lading ,

luchtvaartterrein, waar drinkwater is ingenomen :

Maatregelen, bedoeld in artikel 9 van het Koninklijk besluit van 11 Februari 1936 (Staatsblad n°. 840), welke het luchtvaartuig vóór zijn aankomst heeft ondergaan op het luchtvaartterrein van !

Bij het gezondheidsonderzoek is aan ondergeteekende het volgende gebleken:

Op grond van het bovenstaande adviseert

ondergeteekende, gelet op de wet van

den burgemeester der gemeente

—— tot het toepassen van de volgende

maatregelen :

(volgen de maatregelen.)

Sluiten