Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kermissen. Zie : Verbod.

Kinderbewaarplaats. Het bezoeken van een — in geval van besmettelijke ziekte. 8. 9. 10.

Kosten van maatregelen en tegemoetkomingen ingevolge de wet genomen of toegekend. 19.

Lijken. Zie: Vervoer.

Maatregelen. — tegen uitbreiding van besmettelijke ziekten door geneeskundigen. 2. 4.

■ ■„ — van afzondering, waarneming, toezicht en onderzoek van hem, die gevaar oplevert voor overbrenging van of verdacht wordt te lijden aan een besmettelijke ziekte. 5.

Zie Kosten.

Markten. Zie : Verbod.

Onderzoek. Zie: Maatregelen.

Ontsmetting. Reiniging en — van gebouwen, vaartuigen, voertuigen, voorwerpen, goederen of waren. 14. 16.

Openbare vergaderingen en vermakelijkheden. Zie: Verbod.

Opsporing van de overtredingen. 34.

Overbrengen. — van bewoners naar andere verblijfplaats. 3.

„ •— van lijders naar verpleeginrichting. 4.

Politiebewaking. Zie: Bewaking.

Reiniging. Zie : Ontsmetting.

Schadeloosstelling. — in geval van vernietiging van voorwerpen enz. 16.

School. Het bezoeken van een — in geval van besmettelijke ziekte. 8. 9. 10.

Sluiting van woningen enz. 3. 14.

Strafbepalingen. 26—30.

Titel der wet. 39.

Toelating tot inrichtingen bestemd voor lijders aan besmettelijke ziekten. 3.

Toezicht. Zie : Maatregelen.

Tuberculose. 1.

Vaccinatie. 35. 36.

Verbeurdverklaring. 31.

Verbod. — voor bacillendragers om in een beroep of bedrijf werkzaam te zijn. 6.

„ -— om eet- en drinkwater te gebruiken. 14.

„ — van in-, door- of vervoer van voor overbrenging van besmetting vatbare goederen. 17.

„ — om kermissen, markten en openbare vergaderingen of vermakelijkheden te houden. 7.

„ — kinderbewaarplaatsen of scholen te bezoeken. 8. 9. 10.

„ — voor personen om over de landsgrenzen en voor schepen om langs binnenwateren binnen te komen. 17.

„ — om verdachte of voor het overbrengen van besmetting vatbare voorwerpen te vervoeren. 14.

„ — om woning, vaartuig of voertuig te verlaten of daarin binnen te treden. 3.

Verbranden. Zie: Vernietigen.

Sluiten