Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. & J. N°. 26, 3e druk.

DERDE AANVULLING

DER

wetten houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten.

BESCHIKKING van den Minister van Sociale Zaken van 11 October 1937, N°. 2143 H/Doss. 9, Afdeeling Volksgezondheid, betreffende de verkrijgbaarstelling entstof. (Ned. Stct. 1936, n°. 196).

De Minister van Sociale Zaken;

Gezien de beschikking van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 25 September 1930, n°. 2207 H, afd. Volksgezondheid (N ederlandsche Staatscourant 1930, n°. 187), waarbij de prijs per hoeveelheid voor één inenting benoodigde entstof werd vastgesteld op f 0.25;

Heeft goedgevonden:

onder intrekking van bovengenoemde beschikking, te bepalen, dat entstof kosteloos verkrijgbaar wordt gesteld.

’s-Gravenhage, 11 October 1937.

De Minister voornoemd,

C. P. M. R o m m e.

Sluiten