Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou doen toekomen, zal prijs worden gesteld op doorzending der strooken aan den Hoofdinspecteur, met vermelding van den naam des inzenders.

Overigens zal de Hoofdinspecteur ook gaarne in de toekomst de gebruikelijke kwartaalsgewijze opgave van verrichte vaccinaties van U ontvangen.

Het voornemen bestaat, ook in het vervolg uit de door U verstrekte gegevens, de statistiek van verrichte vaccinaties samen te stellen.

Voor de uitvoering van de nieuwe regeling veroorloof ik mij voor zoover noodig Uw welwillende medewerking in te roepen.

Sluiten