Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. & J. N°. 26, 3e druk.

ZEVENDE AANVULLING

OER

wetten houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten.

BESLUIT van 24 November 1938, S. 877, tot nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 1 October 1929 (Staatsblad N°. 448), ter uitvoering van de Besmettel ij keZiektenwet (Staatsblad 1928, N°. 265) en tot vaststelling van den datum, waarop de wet van 3 December 1937 (Staatsblad N°. 803) tot nadere wijziging o. a. van de laatstgenoemde wet, in werking zal treden.

Wij WILHELMINA, enz.;

Op de voordracht van Onzen Minister van Sociale Zaken van 14 September 1938, N°. 1499 H/dossier 9, afdeeling Volksgezondheid, en van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 17 September 1938, N°. 24128, afdeeling Binnenlandsch Bestuur;

Gelet op Ons besluit van 1 October 1929 (Staatsblad N°. 448), zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons beeluit van 30 Juni 1936 (Staatsblad N°. 855), ter uitvoering van de Besmettel ij ke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, N°. 265), en op artikel 3 van de wet van 3 December 1937 (Staatsblad N°. 803) tot wijziging van de Besmettel ij ke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, N°. 265), zooals die wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 29 November 1935 (Staatsblad N°. 685) tot verlaging van de openbare uitgaven, en van de wet van 6 Mei 1922 (Staatsblad N°. 272) tot toepassing van middelen voor ontsmettings- of zuiveringsdoeleinden, zooals die wet is gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad N°. 308) tot invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering;

Den Raad van State gehoord (advies van 25 October 1938, N°. 37);

Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Sociale Zaken van 15 November 1938, N°. 2024 H/doss. 9, Afdeeling Volksgezondheid, en van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 19 November 1938, N°. 31231, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

In Ons besluit van 1 October 1929 (Staatsblad N°. 448) zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 30 Juni 1936 (Staatsblad N°. 855) de navolgende wijzigingen aan te brengen:

Sluiten