Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage III.

(Formulier I en II in dubbel invullen).

Model m

(afmetingen 149 x 210 mm).

Uitvoering artt. 3 t/m 6 der

Inentingswet 1939. I

Aan den Burgemeester van

wordt ingevolge het bepaalde in artikel 6, eerste lid van de Inentingswet 1939, medegedeeld, dat geslachtsnaam: voornamen:

§ opgenomen in bev.reg. van: o aan het adres:

2 de ouderlijke macht/voogdij uitoefent over: <2 geslachtsnaam: u voornamen:

■S dag, maand en jaar van geboorte: opgenomen in bev. reg. van: aan het adres:

De kennisgeving, bedoeld in artikel 2 van de Inentingswet 1939 is verzonden.

De Burgemeester van

Datum verzending

Bijlage III (vervolg).

(Formulier I en II in dubbel invullen).

Model ia

(afmetingen 149 X 210 mm).

Uitvoering.

Inentingswet 1939. II

Bijlagen: De Burgemeester

te weten: van

doet U hierbij toekomen de bescheiden, ter uitvoering van de Inentingswet 1939. overgelegd door of opgemaakt voor: geslachtsnaam: voornamen:

opgenomen in bev.reg. van: aan het adres:

die de ouderlijke macht/voogdij uitoefent over:

geslachtsnaam: voornamen:

dag, maand en jaar van geboorte: opgenomen in bev.reg. van: aan het adres:

Van de aanduiding abede op de persoonskaart van het kind moeten de letters

worden doorgehaald.

Aan den Burgemeester van

datum form. I

datum verzending form. II

Sluiten