Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. & J. N°. 26, 3e druk.

ELFDE AANVULLING

DER

wetten houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten.

BESLUIT van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van i Octóber 1940, houdende voorzieningen tegen verbreiding van geslachtsziekten. (Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, nr. 165/1940.) Nederlandsche gebied, nr. 165/1940; S. nr. S.806).

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald:

Artikel x.

(1) Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1) „hoofdinspecteur” en „inspecteur”: geneeskundig hoofdinspecteur en geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid;

2) „adviesbureau”: met overheidsgelden gesteund adviesbureau voor geslachtsziektenbestrij ding;

3) „woonplaats”: gemeente, waar de betrokkene in het bevolkingsregister staat ingeschreven of, indien dit niet is vast te stellen, waar hij werkelijk verblijf houdt.

(2) Voor de toepassing van deze verordening gelden als geslachtsziekten: syphilis, gonorrhoe, ulcis molle en lymphogranuloma inguinale.

Artikel 2.

(1) De inspecteur is verplicht om van personen, die binnen zijn ambtsgebied hun woonplaats hebben en van wie op grond van gebleken feiten of omstandigheden kan worden aangenomen, dat zij gevaar opleveren voor verbreiding van een der in het tweede lid van artikel 1 genoemde geslachtsziekten, te vorderen, dat zij zich onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek door een adviesbureau.

(2) De in het eerste lid bedoelde vordering geschiedt schriftelijk en houdt in het

Sluiten