Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLUIT van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 17 September 1940, houdende wijziging van het besluit van 1 October 1929 (Staatsblad N°. 448) ter uitvoering van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, N°. 265). (Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, n°. 192/1940).

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald:

Artikel 1.

In het eerste lid van artikel 2 van het besluit van 1 October 1929 (Staatsblad No. 448) ter uitvoering van de BesmettelijkeZiektenwet (Staatsblad 1928, No. 265) wordt achter de woorden ,,variola maior (pokken)” de woorden „psittacosis (papegaaienziekte)” toegevoegd.

Artikel 2.

In het tweede lid van artikel 2 van het in artikel 1 bedoelde besluit wordt achter de woorden „ziekte van Weil” het woord „malaria” toegevoegd.

Artikel 3.

Dit besluit treedt in werking op den dag zijner afkondiging.

’s-Gravenhage, 17 September 1940.

De waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken,

R. A. Verwey.

(Uitgeg. 26 October ig4o.)

Sluiten