Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der entstof geschikte dieren, die in de inrichting worden verpleegd.

4. De enting van de kalveren of van andere voor het gewinnen van entstof geschikte dieren geschiedt door de aan de inrichting verbonden geneeskundigen of den veearts.

5. Bij het inenten en afenten der dieren en bij het bereiden en voor verzending in gereedheid brengen der entstof worden de noodige voorzorgen in acht genomen.

6. De inrichting verstrekt de entstof slechts voor een haar door den SecretarisGeneraal van het Departement van Sociale Zaken aangewezen gebied.

7. De entstof, die verstrekt wordt aan de geneeskundigen en aan de gemeentebesturen, moet:

a. afkomstig zijn van een kalf of eenig ander voor het gewinnen van entstof geschikt dier, dat blijkens verklaring van den aan de inrichting verbonden veearts door hem bij het leven en na de slachting volkomen gezond is bevonden;

b. blijken na onderzoek deugdelijk te zijn bevonden.

8. Bij elke zending entstof wordt vermeld de naam der inrichting, doorloopend nummer en het registemummer van het dier, waarvan de entstof is gewonnen, datum der bereiding en datum der verzending.

9* Van de kalver- of andere dierentingen, van de inentingen en de herinentingen en van de verzending van de entstof worden door de zorg van het bestuur der inrichting registers met klapper, volgens door den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken goed te keuren modellen, bijgehouden. Van deze registers moet desgewenscht aan den geneeskundig hoofdinspecteur en den geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid te allen tijde inzage worden gegeven.

10. De inrichting is te allen tijde toegankelijk voor den geneeskundig hoofdinspecteur en den geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid.

Artikel 6.

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in het voorgaand artikel, moeten handelaren in entstof voldoen aan de volgende regelen:

1. Door een handelaar mag slechts entstof worden afgeleverd, die, blijkens een bij de ontvangst van de stof overgelegde verklaring van een aan de inrichting van herkomst verbonden geneeskundige of veearts, is vervaardigd overeenkomstig de regelen, gesteld in of ingevolge artikel 5, sub 3, 4 en S, en voldoet aan de eischen, gesteld sub 7.

Sluiten