Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij deze verklaring dient de datum der bereiding vermeld te zijn.

2. De handelaar verstrekt de entstof slechts voor een hem door den SecretarisGeneraal van het Departement van Sociale Zaken aangewezen gebied.

3* Bij elke zending entstof, die de handelaar verzendt, wordt vermeld de naam der inrichting van herkomst, doorloopend nummer en het registemummer van de ontvangen zending, van welke de entstof afkomstig is, datum der bereiding en datum der verzending.

4. Van den inslag en van de verzending van entstof worden door de zorg van den handelaar registers met klapper, volgens door den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken goed te keuren modellen, bij gehouden. Van deze registers moet desgewenscht aan den geneeskundig hoofdinspecteur en den geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid te allen tijde inzage worden gegeven.

5. De plaatsen, door den handelaar gebruikt voor den opslag van entstof, zijn te allen tijde toegankelijk voor den geneeskundig hoofdinspecteur en den geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid.

Artikel 7.

z. Het register van leerkrachten en dat van leerlingen, bedoeld in artikel 20, iste lid, iste zin, van het Koninklijk besluit van 12 April 1940, Staatsblad No. 844, worden opgemaakt volgens de bij deze beschikking behoorende modellen A en B.

2. Het register van leerkrachten en dat van leerlingen, bedoeld in artikel 20, iste lid, 2de zin, van genoemd Koninklijk besluit, worden opgemaakt volgens de bij deze beschikking behoorende modellen C en D.

Artikel 8.

1. Binnen 14 dagen na intrekking van een verbod als bedoeld in artikel 20, iste lid, van het Koninklijk besluit van 12 April 1940, Staatsblad No. 844, worden de in dat artikel bedoelde registers door het hoofd der school ingezonden aan den burgemeester.

2. De burgemeester stelt uit de ontvangen registers een lijst samen volgens het bij deze beschikking behoorend model E.

3. De opgemaakte lijst wordt door den burgemeester onverwijld aan den geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid ingezonden; de ontvangen registers zendt hij binnen drie weken terug aan het hoofd der school, dat deze heeft ingeleverd.

Sluiten