Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL A.

(Artikel 7 van de beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 28 November 1940, No. 2211 H/doss. 26, afdeeling Volksgezondheid (Nederlandsche Staatscourant van 2 December 1940, No. 235.)

Lijst van leerkrachten, die op grond van het overleggen van een verklaring tot de school mogen worden toegelaten. Datum van het verbod, als bedoeld in artikel 20, iste lid, van het Koninklijk bésluit van 12 April 1940, Staatsblad No. 844:

Naam der school:

§ f«pi 1 ^ 1

I öf|«8 I

1 “ > 3 ” ■§ s i Ö.S ö

5 « H CÖ (J Ö r-f ^ W rö

op Ö d ^ »Q 3 ‘U 'dj O

§ Hm 1. lijf I

j "

I

*) Invullen: model 2b, 2c, 2d of 2e.

(Bezitters van model 2a mogen na het uitvaardigen van een verbod als bovenbedoeld met tot de school worden toegelaten.)

MODEL B.

(Artikel 7 van de beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 28 November 1940, No. 2211 H/doss. 26, afdeeling Volksgezondheid (Nederlandsche Staatscourant van 2 December 1940, No. 235.)

Lijst van leerlingen, die op grond van het overleggen van een verklaring tot de school mogen worden toegelaten. Datum van het verbod, als bedoeld in artikel 20, iste lid, van het Koninklijk besluit van 12 April ig4o, Staatsblad No. 844:

Sluiten