Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naam der school:

ju BV d

O (J 0I<2 fl <U

j-i O’ödSx4' <v _' »d

GJ ^ "ö O rj n-4 . aj

d i d * 8 ^ M Ja

I S|& bsjf |

I gsf-sS spil 1

I sis;* II *1 I

> Isl-S^ la.gg 5

1) (Invullen: model 2b, 2c, ad of 2e.

(Bezitters van model 2 a mogen na het uitvaardigen van een verbod als bovenbedoeld niet tot de school worden toegelaten.)

MODEL C.

(Artikel 7 van de beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 28 November 1940, No. 2211 H/doss. 26, afdeeling Volksgezondheid (Nederlandsche Staatscourant van 2 December 1940, No. 235.)

Lijst van leerkrachten, die geen der vereischte verklaringen kunnen overleggen en dientengevolge niet tot de school mogen worden toegelaten.

Datum van het verbod, als bedoeld in artikel 20, iste lid, van het Koninklijk besluit van 12 April 1940, Staatsblad No. 844:

Naam der school:

o v bOT? -d Ö Pcj

ti O'C) h Ö 2 < «1 O co 9 d+jN

0 ° fl 8lj ö’ö 9-3 sSh

B " ^ •g ^ „ h T5 -a2

d fl fl w 5 u n, ~4J u d d d .9 3

Sd fl ö 9 o .q 0 ^

f Illlsl lllsl? m

Sluiten