Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL D.

(Artikel 7 van de beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 28 November 1940, No. 2211 H/doss. 26, afdeeling Volksgezondheid (Nederlandsche Staatscourant van 2 December 1940, No. 235.)

Lijst van leerlingen, die geen der vereischte verklaringen kunnen overleggen en dientengevolge niet tot de school mogen worden toegelaten.

Datum van het verbod, als bedoeld in artikel 20, iste lid, van het Koninklijk besluit van 12 April 1940, Staatsblad No. 844:

Naam der school:

' flj V. bfl o~ Q. oj si,

ouE’Ojf g □ Sf

g 1”° a&g I -2 §

R ö .S *3 m *3 *<D jU 3'rt’o

O o3 B S ^ k ï ow cd wi

2 S o ü ^ <u u o ,2 > ft oi3

H B r5 V 1/1 K* k 1/) +j N !> 03

MODEL E.

(Artikel 8, lid 2, van de beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 28 November 1940, No. 2211 H/doss. 26, afdeeling Volksgezondheid (Nederlandsche Staatscourant van 2 December 1940, No. 235.)

Opgave van de totalen der lijsten, door de schoolhoofden bij den burgemeester in te zenden.

Datum van het verbod, als bedoeld in artikel 20, iste lid, van het Koninklijk besluit van 12 April 1940, Staatsblad No. 844:

Ö ^ 0 Aantal ingeleverde Aantal gevallen

1 .Sfl verklaringen waarin toelating i § •'§ model 2b,2c,2dof 2e is ontzegd

§3 'ö 1 § ö

o § § van leer-l van leer- leer- I leer- .g.'g

> <1 !> krachten| lingen | kracbtenj lingen 5 &

~! i

Sluiten