Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze beschikking zal in de Nederlandsche Staatscourant worden geplaatst en in werking treden op den dag van haar afkondiging.

Met ingang van dien dag vervalt de beschikking van den Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departement van Sociale Zaken, van 27 Juni 1940, No. 1364 H/doss. 26, afd. Volksgezondheid. ’s-Gravenhage, 28 November 1940.

De waarnemend Secretaris-Generaal voornoemd, Verwey.

(Uitleg. 2 December 1940.)

BESLUIT van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken van 18 Januari/25 Januari 1941, No. 2169 H/doss. 9, afd. Volksgezondheid/no. 4070, afd. B. B., tot vervanging van het bij het Koninklijk besluit van 27 Juli 1931, Staatsblad No. 349, vastgestelde model van de kennisgevingen, bedoeld in artikel 2 van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, No. 265), door het bij dit besluit behoorende model. (Ned. Stct. 1941, nr. 25.)

De Secretarissen-Generaal van de Departementen van Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken;

Gezien het Koninklijk besluit van 27 Juli 1931, Staatsblad No. 349, tot vervanging van het bij het Koninklijk besluit van 1 October 1929, Staatsblad No. 448, behoorende model van de kennisgevingen, bedoeld in artikel 2 van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, No. 265), door het bij eerstgenoemd besluit behoorende model;

Besluiten, in overeenstemming met § 3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, als volgt: Artikel x

Het bij het Koninklijk besluit van 27 Juli 1931, Staatsblad No. 349, behoorende model van de kennisgevingen, bedoeld in artikel 2 van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, No. 265), wordt vervangen door het bij dit besluit behoorende model.

Artikel 2.

Dit besluit treedt twee maanden na den dag zijner afkondiging in werking.

’s-Gravenhage, 18/25 Januari 1941.

De waarnemend Secretaris-Generaal

van het Departement van Sociale Zaken, Verwey.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken, Frederiks.

(Uitgeg. 5 Februari 1941.)

Sluiten