Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ondergeteekende, geneeskundige te

bericht hiermede, dat hij heeft vastgesteld

een geval der groep A nl

vermoedt een geval der groep A nl

heeft vastgesteld een geval der groep B

nl in de gemeente op

194..., bij:

TJ Ó «0 .1

JgL Ui O ■ V*

•5* ,D'H II CÖ

"S; ü | c S a

?• —® B *5 c

-u> ^ t) jj n u üh co

43 l'C’&rS ►» « CO > C8

m *§ .c *2 -g.2 -2 &-2 co 2 ^

X 2 & « «o c 2 M 2 ft 13 «0

ES8 S g .MTS 8

& d 2 ï ^ .2 ï h o F‘Ö Ë ë C.2

u, ? — 5’C o -S co*s

c « 00 $ § ^ £ Sfia’S

4> C G X > *i m G O O

tst > '3Ȥl|S|lJi

j 3 „ 2 m 3 i o a

!e g .. o. 3 S 8 “c '2 « «

•P 0) ü +■* fa ö 2 'C

w3 0

43 .JJnbp'pM ’S .05 £ g

n m *C P* • • *r ‘C o o

C-J Ql > «4-f *ó

g

1 i-

c e.S,

o ü *S3 2

O u» , S U< 5 N

> ,...h as

g -s& §3gs -s'S

C "OaF ÓM

H Q&gogi-oS

2 . I.Ü^W'3 jg

OS S ojsi jrg |

S l-sa>lg &

Een vermoed of een vastgesteld geval van een ziekte der groep A moet onverwijld, in ieder geval binnen 24 uren, worden aangegeven, een vast gesteld geval van een ziekte der groep B binnen 24 uren, ook wanneer de lijder in een ziekenhuis wordt opgenomen.

1 Indien de lijder verblijf hield in een kinderkoloniehuis, internaat of andere collectieve inrichting, dit te vermelden.

Bijzonder- Gelieve in het onderstaande het

heden om- noodige door te schrappen en

trent den in te vullen:

aard van T , .... . . ,

het ziekte- is de hjder in een zieken- Ja

geval en inrichting opgenomeh? Neen

zijn oor- Zoo ja, waar?

sprong:

Sluiten