Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft te voren inenting plaats gehad tegen de ziekte, waaraan pa- Ja tiƫnt lijdt? Neen

Zoo ja, wanneer?

Bij iebris typhoidea, paratyphus, dysenterie oi roodvonk: Is het gezin betrokken bij de behandeling van eet- of drinkwaren Ja

(melk, vleesch, enz.)? Neen

Den geneeskundigen wordt verzocht voor ieder ziektegeval een afzonderlijke kaart te gebruiken en, zoo de voorraad verbruikt is, nieuwe kaarten en dienstenveloppen aan te vragen.

Onderteekening:

Behoort bij besluit van de SecretarissenGeneraal van de Departementen van Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken van 18 Januari/25 Januari 1941, No. 2169 H/doss. 9, afd. Volksgezondheid/No. 4070, afd. B. B.

Ons bekend,

De waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken, Verwey.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken, Frederiks.

Sluiten