Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. & j. N». 26, 3e druk.

DERTIENDE AANVULLING

DER

wetten houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten.

BESLUIT van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 23 Januari 1942, Nr. 271 H/doss. 9, Afd. Volksgezondheid, tot wijziging van het Koninklijk besluit van 1 October i929 (Staatsblad n°. 448) tot uitvoering van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 263) (Ned. Stct. 1942, nr. 29).

Op grond van § x der Verordening N°. 23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederandsche gebied wordt bepaald:

Artikel z.

In artikel 7 van het Koninklijk besluit van I October 1929 (Staatsblad n°. 448) tot uitvoering van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265) worden in plaats van de woorden „vlektyphus ten hoogste twaalf dagen” gelezen de woorden: vlektyphus ten hoogste achttien dagen.

Artikel 2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag na dien van zijn afkondiging.

’s-Gravenhage, 23 Januari 1942.

De waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken, Verwey.

(XJitgeg. 11 Febr. 1942.)

BESLUIT van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 8 Januari 1942, N°. 337 P/doss. 13, Afd. Volksgezondheid, betreffende de oprichting en het voor gebruik openstellen van zweminrichtingen (Ned. Stct. 1942, nr. 37).

Op grond van § 1 der Verordening N°. 23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald:

Sluiten