is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderland en volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den e.a., wanneer men kent de ontzaglijke moeilijkheden, die aan de oplossing dezer volksverhuizing verbonden zijn, dan kan men slechts zeggen: Laat af van hoon en spot met honderdduizenden lijdende medemenschen onder het mom van een „constructieve bijdrage".

Gesol met Indo-Europeanen.

Hoe staat de N.S.B. tegenover onze „mengbloedigen" in Indië?

Zij is in dat opzicht even onoprecht en opportunistisch als in haar andere uitingen. Zij doet het voorkomen alsof zij blaakt van liefde voor de Indo-Europeanen, of zij geen onderscheid kent tusschen Nederlanders en mengbloedigen in Indië. Theoretisch was dit reeds dwaasheid en toen Mussolini zijn rassen-salto mortale maakte, heeft hij in de discriminatie van de Joden begrepen de afstammelingen van Italianen en inheemschen uit de Koloniën. Maar waar 60 a 70 % van de leden der N.S.B. in Indië uit Indo-Europeanen bestaat en waar het Indische „paviljoen", behalve de groote verkiezings- en extra-bijdragen jaarlijks ƒ 30.000.— aan het Hoofdkwartier te Utrecht afdraagt, daar moeten dezen voorloopig worden ontzien. Herhaaldelijk blijken de „Ariërs" in Nederland echter hun meening niet te kunnen camoufleeren en de hoogste functionarissen in Indië zenden hartekreet op hartekreet naar Nederland om hier toch mee op te houden, daar het tegen hun diepste overtuiging strijdt.

Een der N.S.B.-leiders in Indië schreef een jaar geleden aan Mussert: „Ik acht het kunstmatig opgezweepte anti-semitisme en „het even kunstmatig opdringen aan ons volk van het rassen„criterium een bedreiging van het imperium en een onoverkomelijk „struikelblok voor de Beweging om haar doel te bereiken. Ik acht „de Beweging in Indië door Uw maatregelen definitief onmogelijk „gemaakt. Ik kan mijn werkkracht en geestdrift niet geven aan „een zaak, die ik zonder toekomst zie; minder nog aan een „Beweging, die een waardevol deel van ons volk, waartoe o.a. „mijn eigen vrouw en kinderen behooren, als een inferieure volksgroep brandmerkt".

Let wel, dat was één van de hoogste en aanvankelijk geestdriftigste functionarissen der N.S.B.

Uit een ander schrijven van een hoogen N.S.B.-er in Indië: „Wanneer wij nu niet de zekerheid krijgen verder beschermd te