is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de eerste grondslagen van het kloosterleven in de woestijn, om geleidelijk langs de kloostervormen van Antonius.Pachomins en Basilius in liet Oosten en Columbanns, Fructuosus, Martinus en Ca;sarius in liet Westen, te komen tot het afgeronde en gerijpte ideaal van Benedictus.

Het is voor den Cisterei ├źnser niet voldoende

Een slaapcel van Chimay.

liet wezen van den Begel begrepen te hebben, hij moet ook nog voor een beter en vollediger begrip de verschillende regelverklaarders bestudeeren, zoowel de oude als de moderne, om in staat te zijn den Begel ook in historisch en cultureel opzicht te begrijpen.

Al is de Begel ook bij uitstek het handboek van zijn geestelijk leven, toch moet de Cisterci├źnser ook nog zijn volle belangstelling toonen voor zijn eigen spiritualiteit. Deze vindt hij weergegeven in de werken van de geestelijke schrijvers der Orde. Hier komt op de allereerste plaats de laatste der Kerkvaders, Sint