is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerk leert het ons. Zij begint altijd het breviergebed met haar: Deus in adjutorium meum intende ....

Priesters, ons bidden is een officieel bidden in naam van de Kerk!

H. MIS. COMMUNIE.

H. Mis, Communie, Dankzegging, de ,,groote" oogenblikken in ons priesterlijk bestaan!

Wij moeten onze H. Mis voorbereiden. Het moet onze zorg zijn bij het slapen gaan, onze eerste gedachte en zorg bij het opstaan: meer nog dan onze meditatie. Deze moet een middel zijn om ons voor te bereiden op onze H. Mis.

De onmiddellijke voorbereiding. Ik meen dat ze niet beter kan weergegeven worden dan door de woorden van de IMITATIO: „Cum summa humilitate cordis et supplici reverentia, cum plena fide et pia intentione honoris Dei ad hoe Sacramentum celebrandum, tractandum et sumendum, oportet Dei accedere Sacerdotem.

Diligenter examina conscientiam tuam et pro posse tuo vera contritione et humili confessione (corde saltem) eam munda et clarifica; ita ut nil grave habeas aut scias, quod te remordeat et liberum accessum impediat .... Ingemisce et dole, quod adhuc ita carnalis sis et mundanus, tam immortificatus a passionibus, tam plenus concupiscentiarum motibus. (Im. L. IV. c. VII.)

Nederige erkenning van zonden en zondigheid, van eigen onmacht en onwaardigheid.

Om vergiffenis vragen ootmoedig, oprecht.

Meer dan ooit Maria's hulp en bijstand inroepen.

Bij het aankleeden, Maria vragen, dat Zij ons waardig make het H. Offer goed op te dragen. „Moeder, wees bij mij,