is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als sijneJ) ab'le Boeckblaen-bloemen,s)

Die de sinnen3) weyden doen In een reden-Edengroen.

VIII. Och! hadd'4) dees' hoog'5) Geest in 't leven Sijnen ouden dagh genaeckt,6)

Wat hadd' Hij7) niet fraeys8) gemaeckt?9) Doch sijn 10) Geest moest God'waerts u) sweven. Wat bracht Brune saem ter dood?12)

Grooten Geest;13) sijn14) Lijf te groot.

G. JACOBS.15)

') Sijn' 2) Boekblaan-bloemen, 3) zinnen 4) Hadd' 6) hooge 6) Hoogen oudheyds dagh genaakt, 7) Hy 8) fraays 9) gemaakt? '°)zijn u) God'waarts 12) Wat hielp Bruin' ontijdig dood? 13) Geest, M) zijn ,s) Iacobs,