is toegevoegd aan uw favorieten.

Encycliek Divini redemptoris van onzen heiligen vader Pius XI... paus, over het godlooze communisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE CROOTE VRAAGSTUKKEN VAN ONZEN TIJD BEHANDELD IN DE PAUSELIJKE ENCYCLIEKEN

Afgehaald

DIVINB REDEMPTORIS = TZ

over het Communisme . . 0.25 0.28

MIT BRENNENDER SORGE

over den toestand van de

Kath. Kerk in Duitschland . 0.20 0.23

QOADRAGESIMO ANNO

over het herstel der Soc. Orde 0.30 0.33

CASH C0NN0BII

over het Christelijk Huwelijk 0.30 0.33

AD CATH0LICI SACERD0TII 1

over het Kath. Priesterschap 0.20 0.23

f 1.25 f 1.40

In brochurevorm verkrijgbaar in den boekhandel en bij de uitgeefster

N.V. DRUKKERIJ „DE TIJD"

DRUKKERIJ T KASTEEL VAN AEMSTEL N.Z. VOORBURGWAL 65-73 AMSTERDAM

POST GIRO 22884