is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DANKGEBEDEN NA DE H. COMMUNIE.

Gebed van den H. Thomas van Aquino.

Heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God; ik dank U. Mij, zondaar, Uw onwaardigen dienaar, hebt Gij, niet om mijn verdiensten, maar enkel door de genade van Uw barmhartigheid met het kostbaar Lichaam en Bloed van Uw Zoon, onzen Heer Jesus Christus, willen verzadigen.

Ik smeek U dan, dat deze H. Communie mij niet een zonde zij tot bestraffing, maar een heilzaam middel tot vergeving. Zij moge zijn voor mij een wapen van het geloof en een schild van goeden wil. Zij moge mijn gebreken uitroeien; de begeerlijkheid en wellust wegnemen; liefde en geduld, ootmoed, gehoorzaamheid en alle deugden vermeerderen. Zij moge voor mij zijn een krachtige verdediging tegen de aanvallen van alle vijanden, zichtbare zoowel als onzichtbare: zóó komen de bewegingen in lichaam en ziel tot bedaren: zij geve mij, immer met U, den eenen m waren God, hecht verbonden te zijn m mijn laatste einde gelukkig te bereiken.

Ik smeek U ook, dat Gij mij, die een zondaar ben, tot dat onvolprezen gastnaal wilt geleiden, waar Gij met Uw