is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBED VOOR DEN VREDE.

(Dit gebed wordt gebruikt in de radiouitzendingen van den K.R.O.)

Almachtige God, God van liefde, God van vrede! Gij, die aan de menschen gezegd hebt: „Gij zult het zwaard tegen Uw broeder niet opnemen”, verdrijf den oorlog van deze aarde.

Lieve Jesus, Gij, die zooveel voor de menschen gedaan hebt en die gezegd hebt: „Bemint elkander”, laat niet toe dat de kinderen van een en denzelfden Vader elkander het leven ontnemen, dat Uw Vader hun geschonken heeft. Wij vragen het U door de verdiensten van Uw kostbaar Bloed en door die van Uw heilige wonden.

Heilige Geest, Gij die de harten der menschen doorgrondt, geef aan allen de zachtmoedigheid en het geduld; geef aan hen, die de volkeren moeten besturen, de wijsheid en het verstand om dit met liefde en rechtvaardigheid te doen, opdat er overal vrede heersche.

En gij, lieve, zoete Moeder Maria, die in uw moederhart zoozeer geleden hebt, toen uw goddelijke Zoon van u gescheiden werd, wees onze voorspreekster bij Hem, opdat Hij niet gedooge, dat door den oorlog de moeders dezer aarde van hun zonen beroofd worden, de vrouwen