is toegevoegd aan uw favorieten.

Een man van vorstelijk karakter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeilijk vast te houden aan de beginselen en vooral het uiteenloopend gezelschap van het redelijke van die beginselen te overtuigen. Maar nooit cntweek hij die moeilijkheid uit lafheid en menschelijk opzicht, maar juist dan wist hij met voorzichtigheid en tact zijn „F o r t i t e r", met kracht, te handhaven.

„Wie ingaat tegen zijn overtuiging, handelt oncdel t zoo was dan ongeveer zijn gewoon antwoord. „Welnu, mijn geweten schrijft mij in dit geval deze handelwijze voor. Het zou dus niet nobel zijn, daarvan af te wijken." Daartegen was niets in te brengen. En allen eerbiedigden zijn kloek optreden.

Zelfs al stond de vriendschap met den Prins op het spel, dan nog hield hij „fortiter" met ongeschokte kracht aan zijn plicht en geweten vast. Het feit, dat hij zich herhaalde malen ferm verzette tegen een nachtelijk bal, ter eere van den Prins aangekondigd, bewijst dat.

Eens was zoo'n nachtelijk feest door het Hoofdkwartier bij afwezigheid van den Prins georganiseerd, om hem bij zijn terugkeer in Tilburg te vieren. Voor den pastoor een moeilijk geval. De Prins, nog op reis, was niet te bereiken. Wat gedaan? Hij gaat naar den plaatselijken commandant en op beslisten toon zegt hij :„Commandant, als het bal doorgaat, is het uit met de goede verstandhouding tusschen het Hoofdkwartier en de geestelijkheid." Zijn excuses aanbiedend, antwoordde daarop de commandant, dat het bal moest doorgaan, omdat de Prins zelf eraan zou deelnemen.

„Welnu," was weer het moedig antwoord van