is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indirecte belastingen, zooals in Engeland en Duitschland, hetzij als particuliere contribuanten-organisatie, zooals, typisch Nederlandsch en zeldzaam ter wereld, in Nederland: overal bestaat de rechtstreeksche financieele en moreele verhouding tusschen ondernemer en afnemer. In de eene betrekking natuurlijk sterker dan in de andere. Het spreekt vanzelf dat in den afglans van het Staatsgezag de luisterwil van den enkeling zich wat minder zelfbewust zal voelen dan in Nederland, waar het zelfbeschikkingsrecht van den aetherburger met de kroon der absolute souvereiniteit is getooid. Deze wijze van ordening is even uniek als prijzenswaardig, en bewijst dat in Nederland al-met-al een klassieke democratie bestaat waar de vrijheidszin onder honderdduizenden van allerlei schakeering de verantwoordelijkheid voor een gewetensplicht aandurft, en voorts dat men in volle bewustzijn een beginsel of een beginselloosheid verkiest en aldus de beteekenis van de Radio boven die van neutraal tijdverdrijf taxeert. Is er na zoo'n massale volksstemming en vrijwillige volkschatting — die toch wel een markant en Nederland stellig gunstig onderscheidend verschijnsel is - nog een pleitrede noodig voor de erkenning van de Radio als voertuig voor hedendaagsch geestesverkeer van de eerste orde? Dat de Katholieken, die zich een eigen Onderwijs, Organisatieleven en Pers hadden opgebouwd, geneigd zouden zijn ook op dit gebied hun aandeel op te vorderen, is schier vanzelfsprekend. Dat zij zoo tijdig hun plaats in de eerste linie innamen is een bewonderenswaardig werkstuk geweest van dien pionier en doorzetter Pastoor Perquin, wiens Radio-pastoraat ten einde is en als een zelfgeschapen episcopaat in de herinnering zal blijven. Dat de Katholieken op dit terrein geen halve eeuw om gelijkstelling zullen moeten kampen, wat de erkenning van rechten betreft, is voor een belangrijk deel te danken aan dit voorzienig initiatief. Het is nog slechts de zaak der Katholieken en de taak voor den Katholieken Omroep, om deze gelijkstelling, niet enkel in recht, niet alleen in macht maar ook in gezag