is toegevoegd aan uw favorieten.

Verstandig studeren en vruchtbaar werken : hoe leer ik het zelf en hoe leer ik het anderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juist bij de beginneling doet zich die spanning het sterkst gelden en voert niet zelden tot de toestand die we met Kern reeds eerder als „verkramping" aanduidden. In zulk een toestand wordt veel meer psychische energie verbruikt dan voor het goed volbrengen van het werk nodig is, zoals ook bij spieroefeningen of vaardigheden, als schrijven bijv., aanvankelijk heel wat overbodige spieren worden tewerkgesteld en de wèl-nodige bovendien op overdadige, ongeproportioneerde wijze. Natuurlijk lijdt die overspanning tot snelle vermoeidheid en werkt ook in andere opzichten zeer nadelig. Het streven moet dus zijn, in evenwichtige gemoedstoestand zijn werktaak te beginnen en voort te zetten. Men arbeide met ernstige, rustige toeleg en geconcentreerde opmerkzaamheid, echter zonder gejaagdheid of nerveuze drift. Merkt men, dat men in vaart geraakt en warm wordt, dan late men zich voorzichtig gaan, maar houde de teugels in handen en zorge, niet meegesleept te worden. Niet slechts het werk, maar ook zichzelf moet men beheersen. Eén uur ingespannen en onafgebroken werken spelen de meeste beginnelingen zelfs niet klaar. Men schuive daarom aanvankelijk een pauze in van vijf minuten, niet meer en niet minder. Arbeidt men later verschillende uren achter elkaar, dan zijn korte pauzen even hard nodig, minstens om het uur, beter nog om de driekwartier.

Bedoeld is hier intellectueel werken, als vak- of talenstudie ; niet mechanisch memoriseren, want hiervoor gelden heel andere wetten: men kan in zesmaal tien minuten, over enkele dagen verdeeld, ontzaglijk veel meer werktuiglijk „inpompen" dan in een uur aan een stuk. Deze kwestie hoort echter in de psychotechniek van het leerproces thuis.

Moet ter ontspanning beslist nu en dan pauzeren geëist worden, in andere opzichten zijn de pauzen zelf hoogst gevaarlijk. Als men niet op zijn hoede is, dringen in de vrije ogenblikken al de tijdens het werk afgeweerde arbeidsbelagers weer met nieuwe kracht naar voren. Men neme daarom het volgende in acht:

1. Van te voren bepale men, wanneer de vijfminuten-pauze vallen zal. Bij een taak van een uur bijv. na de eerste 35 minuten. Er werden allerlei proeven genomen, om uit te maken, wat in dezen het meest economisch is; de onder-