is toegevoegd aan uw favorieten.

De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUDSTE INTRESTTAFELS IN ITALIË, FRANKRIJK EN NEDERLAND MET EEN HERDRUK VAN STEVINS „TAFELEN VAN INTEREST"

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE WIS- EN NATUURKUNDE AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Dr. J. VAN DER HOEVE, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE, VOOR DE FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDE PUBLIEK TE VERDEDIGEN OP DINSDAG 6 APRIL 1937, DES NAMIDDAGS TE 4 UUR

DOOR

CORNELIS MARIUS WALLER ZEPER

GEBOREN TE HAARLEM

AMSTERDAM — 1937 N.V. NOORD-HOLLANDSCHE UITGEVERSMAATSCHAPPIJ