is toegevoegd aan uw favorieten.

De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafelen van Interest.

interests reden/ende interest/vinden wy tijdt: Ende ten laetsten wt bekende tijdt/interests reden/ende interest/vinden wy d'Hooft-somme. Alle welcke veranderinghen notoir zijn ex alterna ö inuersa proportione der termijnen. Maer want het termijn des onbekende interests (tot de welcke men oock dickmael d'Hooft-somme geaddeert begeert) in de pracktijcke meest ghesocht wordt/bebbê t'verclaers der propositien op de zelue ghemaeckt/hoe wel zullen dies niet te min onder de zelue propositien exempelen gheuen dependerende wt de voornoemde alteratie der termijnen.

Exempel i.

Men begheert te weten wat den simpelen interest zijn zal teghen 12.tê 100.t'siaers va 224.1b op een iaer.

Constructie.

Men zal wt de dry ghegheuen termijnen vinden t'vierde door dê reghel der proportie/die disponerende aldus: 100.gheuen 12.wat 224.1b ?facit 2Óff lb.

Inder seluer voegen zalmê zegghê dat winnêde ió.lb t'siaers eê lb/so winnê 224.1b t'siaers 14.1b.

Exempel 2.

27.1b gheuen op 4.iaer van simpelen interest i4.1b/wat gheuen 320.1b op 5.iaeren?

Constructie.

By aldien dese vijf termijnen int gheuen niet

ghe-