is toegevoegd aan uw favorieten.

De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafelen van Interest.

exempel dê interest van elcke Hooft-somme op elck iaer.Als tê eynde vat ierste iaer is d'Hooft-somme 224.1b / diés interest bedraecht voor eê iaer 26 ff lb. Ten eynde van het tweede iaer ( wat opt ierste iaer een vierendeel van 244.1b.betaelt wordt ) en zal d'Hooft-somme maer zijn 168.1b wiens interest voor een iaer 20 -h lb.Ten eynde va het derde iaer is d'hooft-somme 112.1b / wiens interest voor een iaer 13 ii lb. Tê eynde va het vierde iaer is d'Hoftsomme 56.1b / wiens interest 6f| lb.

Exempel 4.

Eenen is schuldich binnen vier iaeren 224.1b/ te weten alle iare het vierendeel bedraegêde 56.1b. De vraeghe is hoe vele hy zoude moeten betaelen van simpelen interest teghen 12.ten 1 oo.t'siaers/

zoo hy de voors.somme teenemael betaelde tê eynde van de vier iaeren.

Constructie.

Men zal aenmercken wat Hooft-somme datmen op elck iaer in handen houdt / diemen naer d'ierste conditie in handen niet en zoude ghehouden hebben / ende rekenen daer af den interest. Alsoo dan want men ten eynde va het ierste iaer zoude hebben moeten betaelê naer die conditie 56.1b/ diemen naer dese conditie niet ghegheuen en heeft/ zoudemen ten eynde van het tweede iaer moeten rekenen den interest van de zelue 56.1b. bedraegende 6 ff lb.Ende om dier gelijcke redenen zoudemen

moeten

B