is toegevoegd aan uw favorieten.

De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafelen van Interest.

48. gheuen op 3. iaer 9.1b/ wat gheuen ioo.lb. op iaer? Facit (nae de leeringhe des voorgaenden 2.exempels) 67 ten 100.

Exempel 6.

Men begheert te weten hoe langhe 260.lb loopen zullen teghen 12.ten ioo.t'siaers om te winnen 187.lb-4.fi.

Constructie.

Men sal zie wat 260.lb t'siaers winnê / wordt bevonden door d'ierste exempel 31^ lb; daer naer salmen diuideren 187.1b 4..Ö door 3i|lb / gheeft quotum ende solutie ó.iaeren.

Exempel 7.

Eeenen ontfanght 187.1b 4..6. voor simpelen interest teghen 12. ten 100.voor ó.iaerê. De vraeghe is wat d'Hooft-somme was.

Constructie.

Men sal zien wat ioo.lb teghen 12.ten hondert winnen op 6.iaer/wordt bevondê 72.1b.daer naer salmen segghen 72.comen van 100 / waer van zullen comen 187.1b.4.5? Facit voor solutie 260.1b.

Demonstratie.

Ghelijck int ierste exempel hem heeft 100.tot 12/ alsoo heeft hem 224.1b.tot 26M lb deur de constructie. Ergo 26M lb zijn met die ander termijnen proportionaal naer de begheerte.

S'gelijcks sal oock zijn de demöstratie va de andere

B2